UČENJA IN CILJI

Osnovni nauki te šole vključujejo spodbujanje telesne, duševne in duhovne ravni učencev in aspirantov s prebujanjem njihovih skritih notranjih potencialov.

Naš cilj je pomagati učencem, da s pomočjo poučevanja, posredovanih izkušenj in teoretičnih informacij postanejo močni, zavestni in popolnoma neodvisni posamezniki, ki lahko v svojem življenju prepoznajo globlji pomen in namen.

Sledimo tradicionalnim in celostnim načinom dela z duhovnostjo in duhovno preobrazbo s poudarkom na pravi in pristni vrednosti joge, tantre in meditacije. Verjamemo, da so tradicionalni nauki, če jih uporabljamo modro in iz srca, lahko orodje za nenehno preobrazbo tudi v sodobnem času.

Tečaji so na voljo vsem, ne glede na starost, predhodne izkušnje ali pomanjkanje kakršnih koli izkušenj. Poleg praktičnih vaj tečaji vključujejo tudi teoretična učenja na številnih področjih joge ali tantre. Gre za večletni študij, katerega cilj je doseči duhovne višave, poudarek pa je vedno na znanju, pridobljenem z osebno izkušnjo, in ne na študiju teorije, čeprav je tudi ta seveda zastopana na tečajih.

Aspirantov za jogo in tantro ne poskušamo odrezati od družbe in jih potisniti v odrekanje ali samoto. Nasprotno. Spodbujamo jih, da živijo na sodoben način in svoje znanje uporabljajo v praksi.

Joga in tantra se zaradi svoje vsestranskosti zlahka prilagajata času, v katerem živimo danes, njegovi intenzivnosti, spremenljivosti sprememb in novim izzivom.

Redna duhovna praksa lahko vašemu življenju da novo, globoko razsežnost. Odkriti nebeško kraljestvo v sebi pomeni nenehno dojemati sebe kot ljubezen in svobodo, kljub zunanjim pogojem.

Z vadbo joge boste vrženi v tok življenja, in ko bo vaše notranje življenje zacvetelo, boste nenadoma odkrili povsem novo življenje, ki bo izhajalo iz vaših vsakodnevnih dejavnosti, dokler ne bo vse postalo pustolovščina. Nobena “vsakodnevna dejavnost” ni nujno nasprotna duhovni preobrazbi.

Če jih opravljamo z duhovno zavzetostjo in pozornostjo, lahko te običajne stvari postanejo naša pot do razsvetljenja. Duhovna šola Joga neizmerne sreče in zdravja vam pri tem ponuja pomoč in popolno podporo.

DEJAVNOSTI

Cilj duhovne šole Joga neizmerne sreče in zdravja je približati izvirne avtentične vrednote joge in tantre zahodnemu človeku na objektiven in razumljiv način.

V ta namen poleg celoletnih tečajev, ki so glavni poudarek našega poučevanja, izvajamo tudi dopolnilne dejavnosti, kot so različne podporne skupine, druženja, seminarji in tabori.