Poročilo švedskega strokovnjaka Karla Erika

Nylunda o MISI in Gregorianu Bivolaruju

Poročilo je bilo eden glavnih obrambnih dokazov v sojenju o izročitvi, o katerem je odločalo vrhovno sodišče v Stockholmu 11. in 12. oktobra 2005. Končna in nepreklicna odločitev višjega sodišča v Stockholmu je bila zavrnitev zahteve za izročitev, ki jo je vložila Romunija proti Gregorianu Bivolaruju.

Karl-Erik Nylund je doktor teologije, duhovnik in morda največji švedski strokovnjak za sekte. Njegovo najnovejše delo je Att leka med elden : sekternas värld – Igranje z ognjem: svet sekt (2004). Že več kot 30 let pomaga ljudem, ki so žrtve različnih sekt, in tudi njihovim družinam. Njegovo strokovno mnenje o teh vprašanjih je pogosto iskano in mediji ga pogosto citirajo, saj je znan po svojem kritičnem odnosu do nevarnih sekt. Iz tega razloga ima Karl-Erik Nylund pravico oceniti, ali ima Gibanje za duhovno integracijo v absolut (MISA) značilnosti, ki spominjajo na nevarne sekte.

Med raziskovalnim delom pri pisanju tega poročila in med intervjuji je Nylund sodeloval z doktorjem sociologije Örjanom Hultåkerjem, ustanoviteljem in vodjo SKOP-Research, Skandinavisk Opinion AB Institute.

1. Šola joge MISA

1.1. Uvod

Za pisanje tega poročila je bila preučena vrsta specializiranega gradiva, omenjenega v bibliografskem seznamu. Opravljeni so bili tudi trije intervjuji z Gregorianom Bivolarujem med policijskim pridržanjem v Malmu, intervjuji z Mihaiem Stoianom in šestimi praktikanti MISA joge.

Trije so iz Romunije. Poleg tega smo celo stopili v stik z drugimi Romuni, ki živijo v izgnanstvu in niso člani te šole joge.

1.2 Ustanovitev šole joge

Gibanje za duhovno integracijo v absolut je ustanovil Gregorian Bivolaru januarja 1990. Združenje, ki ga je sprva sestavljalo 22 ustanovnih članov, je začelo šolo joge, ki zdaj vključuje več kot 37.000 praktikantov v več državah, med drugim na Švedskem, Danskem in Finskem. Ime joga fundacije je Esoteric Orient Yoga na Švedskem in Natha v drugih dveh državah. Gibanja, kot je MISA, se pogosto pojavljajo v okoljih z duhovnim vakuumom, kjer se preganjajo verske ideje, ki niso v skladu z uradno vero. Takšna dejstva se v komunističnih ali nekdanjih komunističnih državah redno pojavljajo. Svobodomiselnost in gibanja, sestavljena iz velikega števila članov, se ne obravnavajo dobrohotno.

Romunska pravoslavna cerkev ni navdušena nad tem jogijskim gibanjem, katerega ideje izvirajo iz hinduizma, budizma, krščanstva, iz Jungovih idej itd. Gibanja, ki temeljijo na idejah, ki pripadajo več verskim in filozofskim smerem, se imenujejo sinkretična. Večina religij in verskih gibanj je sinkretičnih. Ta pojav je prej pravilo kot izjema. Zelo poenostavljeno povedano je religija kot družbeni pojav sistem smiselnih verovanj in legitimnih vlog. Ljudje, ki odraščajo v verski skupnosti, imajo določene razlagalne vzorce in načine delovanja, ki jih osebno uporabljajo. Učijo se dogem in obredov, ki dajejo človeku identiteto.

1.2.1 Težave, s katerimi se srečujejo duhovna gibanja

Interakcije družbe z duhovnimi gibanji, kot je MISA, so nenehno podvržene težkim trenutkom. Takšni primeri, ki lahko vplivajo na sisteme prepričanj in vzorce vlog, se lahko pojavijo tudi v različnih življenjskih okoliščinah, s katerimi se ljudje soočajo, ali celo znotraj osebnostne strukture posameznika. Včasih se lahko pojavijo celo verske krize. Takšne krize so v pluralistični družbi naravne. Duhovna gibanja se zatekajo k dejavnostim, katerih cilj je pomagati ljudem, ki se soočajo s takšnimi krizami, da bi si povrnili vero.

1.2.2 Aktivnosti MISA

Joga, ki izvira iz Indije, velja za tujo in nevarno v mnogih krščanskih državah, zlasti v močno ortodoksnih državah, kot je na primer Romunija. Joga predstavlja nevarnost za proces rekrutiranja vajencev, ki ga stalno izvaja Cerkev, pa tudi za dejstvo, da bi privržence lahko pritegnila ta tuja religija, kot cerkev vidi jogo. Zaradi tega se čutijo primorane boriti se proti jogi in jo pogosto celo predstavljajo kot demonsko.

Joga se izvaja že več kot 4000 let. Gre za star samodisciplinski hindujski sistem tehnik, namenjen harmonizaciji in poenotenju telesa, uma in duše s pomočjo telesnih vaj, nadzora dihanja in meditacije. Beseda joga izvira iz sanskrta in pomeni združitev, uglasitev. Takšna združitev je pravzaprav uglasitev posameznikove duše z vesoljem s pomočjo duhovnih tehnik in procesa samoizpopolnjevanja.

Obstajajo različne oblike joge. Ena izmed oblik joge, ki se izvaja v šoli MISA, je karma joga. Po naše bi se tej obliki joge reklo: prostovoljno delo. Namen hindujskega življenja je mokša – duhovna osvoboditev. Mokša pomeni biti osvobojen cikla reinkarnacij. Vendar mokšo, duhovno osvoboditev, doseže tudi tisti, ki se osvobodi nevednosti. Obstaja več poti do tega končnega namena: Jnana (pot znanja), Bhakti (pot predanosti) in karma (pot delovanja). Edinstvena pot in edini rešitelj ne obstajata; obstaja več mnenj, voditeljev, gurujev in božanstev, ki prispevajo k pomoči tistim, ki prosijo za to, da bi hodili po duhovni poti.

Na kratko lahko rečemo, da je za tiste, ki se ukvarjate z jogo pri MISA, eden od načinov samospoznanja karma joga. Vsekakor pa ne gre za trgovino z ljudmi; je prostovoljno izbrana pot za doseganje duhovnega namena s pomočjo duhovnega vodnika. Znotraj MISE je vsak praktikant pod vodstvom učitelja, ki mu pomaga na duhovni poti ali ga usmerja, glede na posamezni primer. Praktikanti se ne izolirajo od svojih družin ali družbe.

1.2.3 Ašram

Ašram je kraj za preprosto življenje in možnost več meditacije. Tudi vadba joge je oblika meditacije. Cilj ašrama je omogočiti boljše zdravstveno stanje in duhovno življenje praktikanta. Pravzaprav lahko vsak dom imenujemo ašram. Znotraj MISE so ašrami oblika skupnega bivanja, podobno kot študentski domovi. Vsak študentski dom upošteva določena pravila, da lahko skupno življenje deluje. Ašrami MISA upoštevajo naslednja pravila:

  1. Brez mesa, alkohola ali kave. Prepovedano kajenje. Ta pravila veljajo tako za prebivalce ašrama kot za obiskovalce.
  2. Poleg tečajev joge je priporočljivo vaditi jogo dnevno po dve uri.
  3. Vsi ljudje sodelujejo pri gospodinjskih dejavnostih ašrama, kot so na primer čiščenje, vzdrževanje hiše in vrta, hišni nakupi.
  4. Vsi se morajo udeležiti hišnih srečanj v ašramu (podobno hišnim srečanjem ljudi, ki živijo v isti stavbi).
  5. Vsakdo počisti prostor sam, ko naredi kak nered.
  6. Tišina po 23. uri.
  7. Predhodno obvestilo v zvezi s prenočitvijo gostov v ašramu, razen za stalne obiskovalce.
  8. Vsi so naprošeni, da druge obvestijo o odhodu na počitnice ali dopust.

To življenje spominja na življenje v študentskem domu. V domu je odgovorna oseba. Normalno je, da oseba, ki kar koli poškoduje, ta predmet zamenja. To ni kazen, ampak nekaj naravnega v skupnosti, kjer nekdo pokvari nekaj, kar je v skupni uporabi. Vsaka skupina ima svoje norme, ki izražajo skupne moralne vrednote in od vsakega posameznika se pričakuje, da jih spoštuje.

Te dejavnosti: karma joga, meditacije in izvajanje telesnih vaj pomagajo vsem posameznikom, da postanejo izpolnjena in celovita človeška bitja. Praktikanti joge MISA tudi verjamejo v možnost samoozdravitve in temu pravijo terapija. Joga ni zgolj duhovni trening, treninig samospoznanja – je terapija telesa in uma.

2. Voditeljev del

MISA je koherentna skupina, in sicer skupina z močnim »mi« občutkom, ki vzbuja občutke pripadnosti skupini. Nasprotje takšne skupine je tako imenovana tuja skupina, kot se pogosto dogaja pri verskih skupinah. Večina ljudi se izogiba takšnim tujim skupinam, ker so močan izraz negativnosti. V to kategorijo spadajo komunistične in teroristične skupine, privrženci hedonističnih verskih gibanj in spolno sprevržene skupine. Informacije na internetu (kot so na primer romunski spletni dnevniki) jasno kažejo, da so za Gregoriana Bivolaruja nekateri politiki del takšne tuje skupine. V svojih izjavah in zapisih omenja tudi druge skupine. Iz tega razloga je očitno, da si je Bivolaru zaradi svojih obtožb, zelo kritičnih do nekaterih romunskih politikov, nakopal močne sovražnike. Ljudje izražajo svoje mnenje proti takim tujim skupinam z mirnimi uličnimi demonstracijami v Bukarešti.

2.1. Vodilna vloga Gregoriana Bivolaruja

Različne vloge znotraj skupine nimajo enake točne vrednosti. Ustanovitelj skupine pogosto uživa posebno vrsto spoštovanja. Ta vidik velja tudi v primeru verskih skupin.

Eden najpomembnejših vidikov v življenju je spontana težnja po sledenju ravnanju večine ali vodje skupine. To se tiho dogaja znotraj vseh skupin. Začetnik, novinec ali tisti iz nižjega ranga niti ne opazi hitrosti svojega poskusa prilagajanja skupinskim normam. Vplivni voditelji lahko člane skupine pripravijo do upoštevanja moralnih norm in vrednot skupine. Tisti, ki ima avtoriteto, ima nadzor nad ljudmi na različne načine, kot so na primer nagrade in kazni (kot so izolacija, denarne kazni itd.). Med študijem o MISI nisem opazil takšnega vedenja ali kaznovanja.

Radikalne verske skupine, kot so gvajansko gibanje iz 70ih, gibanje Heaven’s Gate iz 90ih ali David Koresh iz Waco ZDA, so primeri skupin, ki so svojim članom uvedle strogo disciplino. Beseda voditelja je predstavljala zakon za druge do smrti. Šola joge MISA NI taka skupina.

MISE tudi ne moremo imenovati togo duhovno gibanje. Takšno gibanje ne bi dopuščalo kritike. Znotraj MISE lahko vsakdo svobodno kritizira vidike, povezane z njeno dejavnostjo ali celo učitelje. Prav tako lahko vsakdo zapusti šolo joge brez strahu pred maščevanjem.

Maščevanje je značilnost manipulativnih sekt, in sicer takšnih verskih ali kakršnih koli drugih gibanj, znotraj katerih se krize vere aktivno zatirajo, zanikajo ali kaznujejo. Manipulativna sekta si zavestno prizadeva za brisanje lastne identitete in njeno zamenjavo s psevdoidentiteto, ki jo vodi ideolog ali ideologija.

Glede na ta opis manipulativnih sekt je jasno, da MISA ni manipulativna sekta.

Da je gibanje manipulativna sekta, mora upoštevati tudi tri od štirih A-jev.

Agresija – kaznovanje članov, ki kritizirajo vodjo ali gibanje.

Averzija – kritiziranje in preganjanje ljudi zunaj skupine, kot so na primer starši.

Alienacija – zaprt krog znotraj sekte, kot geografske ali ideološke skupine. Sekta postane nova družina.

Absolutna resnica – obstaja samo znotraj sekte in vodja/voditelji so upravičeni do absolutne pravice razlage resnice.

Med mojimi pogovori s praktiki in učitelji MISE nisem našel ničesar od prvih dveh A (agresija in averzija). Kar zadeva ašramsko življenje, tam živi le del ljudi in dejavnosti niso zaprtega tipa. Tečaji so dostopni vsem od zunaj. Tečajev se lahko udeleži vsak. Zato NE govorimo o alienaciji. Nekateri od tistih, ki so bolj predani, imajo morda minimalen stik z zunanjim svetom, vendar se voditelji aktivno skušajo zoperstaviti tej obliki odtujenosti, tako da jih spodbujajo, da se vrnejo k svojemu delu in družini. Gregorian Bivolaru NE trdi, da ima absolutno resnico nedvomno v lasti. Skupaj z drugimi ljudmi je duhovni vodnik in je prepričan, da je človek s poslanstvom v družbi. Po drugi strani pa ni dajal in še vedno ne daje političnih trditev. Če se bodo ljudje preoblikovali z lakto-vegetarijansko prehrano in z meditacijo, se bo to zgodilo postopoma.

Bivolarujeva moč je v njegovi skromnosti. Zato v primeru MISE ne najdemo nobenega od kriterijev, ki opredeljujejo manipulativne sekte.

Bivolaru se je odmaknil, da bi meditiral in pisal knjige. Šolo je prevzel upravni odbor in jo formalno in demokratično upravlja. Vsaka šola joge iz drugih držav ima enega vodjo, običajno enega od starejših članov MISE, in je registrirana kot neprofitna fundacija z demokratskim upravnim odborom. Bivolaruju bi lahko rekel častni član, ki zaradi svoje skromnosti uživa veliko spoštovanja.

2.2 Obtožbe proti Gregorianu Bivolaruju

Intervjuji, ki sem jih opravil z Gregorianom Bivolarujem, enega izmed njih, ki sva se ga udeležila samo midva, so me spodbudili k resnemu dvomu o obtožbi pedofilije, vloženi proti njemu. Znotraj gibanja so odnosi med ljudmi zelo tesni, tudi med učitelji in učenci. Vendar vpletena punca ni bila Bivolarujeva učenka. Osebno bi bil izjemno presenečen nad obstojem razmerja med Gregorianom Bivolarujem in Madalino Dumitru.

Druga obtožba, vložena proti njemu, medtem ko je bil aretiran v Malmu, in sicer trgovina z ljudmi, je preprosto napačno razumevanje tega, kaj karma joga pomeni. Glej besedilo o karma jogi zgoraj. Tu gre za prostovoljno delo kot način samoizpopolnjevanja in doseganja resnice. Mnogi ljudje, ki živijo v ašramu, nimajo denarja, da bi plačali svoje bivanje, s karma jogo pa imajo možnost obiskovati ašramske dejavnosti. Sledilci MISE trdijo, da je karma joga oblika meditacije, ki tistega, ki jo izvaja, povzdigne iz dvomov in odtujenosti, s tem pa lahko svet, v katerem živimo, spremenimo v boljši kraj.

2.3 Duhovni tabori

Vsako leto se v Romuniji zbere 10-12.000 ljudi, da bi se udeležili mednarodnih simpozijev joge, ki jih organizira MISA. Sem prihajajo praktikanti z vsega sveta in praktično napolnijo celotno počitniško vas. Med drugim se ukvarjajo tudi s helioterapijo. Udeleženci tega simpozija so sprejeti na podlagi osebne izkaznice, za katero morajo vodji MISE poslati fotografije, včasih tudi v kopalkah. To se zgodi zato, da se tistim, ki se želijo udeležiti, prebere avra in ugotovi, ali obstajajo kakšne zdravstvene težave. Po MISI je vse živo – ljudje, živali, rastline – in obdano z energijskim poljem, imenovanim avra. Sposobnost videnja avre se lahko razvije s treningom. Avra ljudi na visoki ravni njihove duhovne evolucije je bela in jo je mogoče videti na kilometre daleč. Obstaja sedem vibracijskih ravni avre, povezanih s sedmimi čakrami ali centri moči. Za zdravo človeško bitje so te energijske žariščne točke jasne in razločne. Pri bolni osebi je avra nejasna in njene barve temne.

Med izborom udeležencev tabora na teh mednarodnih simpozijih, med katerimi je veliko mladih, prispe veliko število fotografij. Takšne fotografije so zasegle romunske oblasti in jih označile za pornografske slike, ker očitno nočejo videti vsebine fotografij (in sicer ene osebe v kopalkah) in njihovega namena.

3. Kaj je pravzaprav MISA?

Če MISA ni manipulativna in nevarna sekta, kaj potem je? O MISI bi lahko rekel, da gre za gibanje, ki podpira drugačen način življenja, alternativne terapije, ki izkazuje močne poteze gnostičnega sinkretizma. Osnovni ideji sta reinkarnacija in samotransformacija (zmožnost transformacije samega sebe). Kult je gibanje, ki se pogosto pojavi v okolju psihične deprivacije, ko se ljudje zberejo okoli voditelja. MISA je jogijsko gibanje, kjer si udeleženci prizadevajo za samoizpopolnjevanje in izboljšanje svojega zdravja in harmonije z laktovegetarijansko prehrano in tehnikami joge.

Po intervjujih, ki sem jih opravil z več Romuni iz diaspore, močno dvomim, da bi lahko Gregorianu Bivolaruju omogočili pošteno sojenje v njegovi lastni državi. Kot sem lahko sam ugotovil, so obtožbe proti njemu očitno neresnične in so prav zato dokaz preganjanj, ki jim  je podvržen. Prav tako ne verjamem, da bi imel Gregorian Bivolaru kakršne koli možnosti za preživetje v romunskem zaporu.

================

Viri:

Intervjuji.

-Gregorian Bivolaru

-Mihai Stoian (vodja Natha joga centra)

-Trije danski praktikanti joge in trije romunski praktikanti joge na obisku na Danskem (njihovih imen ne bom razkril iz varnostnih razlogov)

-Ulla M Sandbaek, nekdanja članica Evropskega parlamenta

Specializirana dela:

– Nylund, Karl-Erik: Att leka med elden: om livet på sektens villkor, 1998. Sellin.

– Nylund, Karl-Erik Att leka med elden : sekternas värld, 2004. Sellin.

– Hammer, Olav På spaning efter helheten : new Age – en ny folktro, 1997 . Wahlström & Widstrand.

– Holm, Nils. G Religionspsykologins grunder, 1993. Åbo Akademi.

– Holm, Nils G. (ur.) Encounter with India, 1990. Åbo Akademi.

– Haglund, Gunilla Credo guiden Uppslagsbok för skare, 1997. Sellin.

– Harper’s Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience, 1991. Castle Books, Edison.

– Mc Guire, Meredith B Religion. The Social Context IVth edition, 1997. Wadsworth Publ.House.

– Spisi gospoda Gregoriana Bivolaruja